Tapaus Etelätuonti Oy/ Lehikoinen vastaan
Asunto Osakeyhtiö

 

Lakana

This judgment has been confirmed by the Supreme Court. The Finnish judiciary has stated that the judges have acted correctly. However, the decision is contrary to the Constitution. How is this possible in the rule of law in Finland? Please read the following Finnish material by translator.

Mistä on kysymys. Banderolliteksti suomeksi: "Omaisuuden varastaminen ja ihmisoikeuksien loukkaaminen on laillista Suomessa".
Tämä on tehty korkeimman oikeuden päätöksellä ja päätöksen tekijän laittoman tuomion on vahvistanut Suomen oikeusvalvonta. Tämän ei pitäisi olla mahdollista oikeusvaltiossamme Suomessa. Lue edelleen aineisto ja tee omat johtiopäätöksesi.

1. Raastuvan oikeuden päätös.
Perustuu yhtiöjärjestyksen pakollisiin
määräyksiin ja asunto-osakeyhtiölakiin!!!

2. Hovioikeuden tuomio ei perustu mihinkään lakiin!
Tuomioiden pitää perustua lakiin ei mihinkään
oikeuslähteisiin. Perustuslaki 2§ 3kohta.
Tuomiot ovat syyttömän tietoinen tuomitseminen
ihmisoikeusloukkauksen uhriksi!
Omaisuuden suojan murto sekä perustulain 15§ vastainen tuomio.
Perustuslain 15§ lausutaan; Jokaisen omaisuus on turvattu!!!

3. Professori Hannu Tapani Klamin tuomionpurku hakemus KKO:lle!

4. KKO EI VALITUSLUPAA!!!

5. Professori Juhani Kortteisen, Valitus Euroopan ihmisoikeustoimikunnalle!

Koska kyseinen asiantila, jossa valittaja ei edellenkään pääse laillisen omistusoikeutensa mukaisesti hallitsemaan em. varastotiloja
(100 m/2) jatkuu edelleenkin, kysessä on jatkuva ihmisoikeusloukkaus! Lisäksi HO. on manipuloinut yhtiöjärjestyksen huoneistoselitelmää!!!
SYP (nyk. Nordea) myi olemattomat varastotilat >
AVOIN KIRJE OIKEUSKANSLERILLE >

MINAKÖ RIKOLLINEN? Kaupan selostus >

Tilaa tämän oikeustapauksen ydinasioista tehty 64s. kirjanen postilaatikkoosi, hintaan 20 euroa toimituskuluineen "Täydellinen oikeusfarssi">

Liiteaineistohakemisto >